Tietosuojaseloste

Novicen tietosuojaseloste

Novice Oy kerää henkilötietoja sivustonsa käyttäjistä. Henkilötietoja kerätessä noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimuksia. Novice Oy saattaa päivittää tietosuojaselosteensa ajoittain. Tältä sivulta löydät aina ajantasaisen version.
Rekisterinpitäjä
Novice Oy
Y-tunnus: 2940698-7

Henkilötietojen keräämisen tarkoitus ja käyttö

Henkilötietoja kerätään, säilytetään ja käsitellään vain ennalta määritettyjä käyttötarkoituksia varten.

Palvelun tarjoamiseen, toimittamiseen ja asiakashallintaan
Novice Oy kerää, käyttää ja säilyttää asiakastietoja asiakashallintaan liittyviin asioihin. Näitä asioita ovat muun muassa laskutus, reklamaatiot, asiakastuki, asiakastyytyväisyyskyselyt, perintä sekä palvelujen tuottaminen ja toimittaminen.

Markkinointiin ja viestintään
Novice Oy kerää henkilötietoja myös markkinoinnin ja viestinnän tarkoituksiin tietosuojalainsäädännön rajoissa. Tätä varten henkilötietoja saatetaan käsitellä markkinoinnin ja viestinnän kohdentamista varten sekä sen toimivuuden mittaamisessa ja kehittämisessä.
Novice Oy voi esimerkiksi kohdentaa sisältöjä henkilön aikaisemman käyttäytymisen perusteella tai kehittää palveluitaan. Novice Oy saattaa myös toteuttaa muuta suoramarkkinointia kyseiselle henkilölle hänen suostumuksellaan tai oikeudellisen edun nojalla.

Muiden velvoitteiden täyttämiseen
Novice Oy kerää ja käsittelee henkilötietojasi myös viranomaistarkoituksiin, joita ovat esimerkiksi kirjanpito- ja muut lakisääteiset velvoitteet.

Henkilöstöhallintoon
Novice Oy käsittelee työntekijätietoja sekä työnhakijatietoja vain henkilöstöhallinnon tarkoituksiin.
Novice Oy:n sivustolla oleviin kolmannen osapuolen tarjoamiin ja välittämiin palveluihin sekä sovelluksiin sovelletaan kyseessä olevan kolmannen osapuolen omia käyttö- ja muita ehtoja.

Mistä Novice Oy kerää henkilötietoja?

Pääasiassa henkilötiedot ovat peräisin henkilöltä itseltään. Pääasiassa henkilötietoja kerätään yhteydenpidon yhteydessä. Henkilötietoja kerätään myös, kun henkilö ottaa yhteyttä verkkosivujen kautta tai lataa materiaalia sivustolta. Novice Oy saattaa hyödyntää henkilötietojen keräämiseen myös julkisia tietoja, kuten yritysten verkkosivustoja, erilaisia rekistereitä (esim. YTJ ja Patentti- ja Rekisterihallitus) sekä sosiaalista mediaa.

Mitä tietoja Novice Oy kerää ja käsittelee?

Tietojen käsittelyyn on aina lain edellyttämä peruste.
Novice Oy kerää asiakkaidensa, potentiaalisten asiakkaidensa, työnhakijoiden sekä työntekijöiden tietoja.
Novice Oy kerää ja käsittelee seuraavia tietoja: henkilön työnantajayrityksen nimi, yhteyshenkilöiden nimi, työssäkäynti osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, työnimike, markkinointiluvat ja -kiellot, asiakaspalautetiedot sekä yhteydenottolomakkeen, puhelimen tai sähköpostin kautta henkilön itsensä antamat tiedot. Lisäksi Novice Oy käsittelee ja kerää laskutustietoja, tilaustietoja, toimitustietoja sekä muita sopimustietoja.
Lisäksi Novice Oy kerää ja käsittelee tietoja verkkopalveluidensa käytöstä evästeiden avulla.
Henkilöstöltä ja työnhakijalta Novice Oy kerää perustietojen lisäksi palkanmaksuun tarvittavia tietoja sekä tietoja, joita tarvitaan lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi. Lisäksi Novice Oy voi kerätä myös ansioluetteloita sekä työhakemuksia.
Henkilön suostumuksella Novice Oy saattaa kerätä myös muita tietoja, mutta tästä Novice Oy kertoo erikseen tietojen keräämisen yhteydessä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoja käsittelevät pääasiassa Novice Oy:n työntekijät. Joissain tapauksissa henkilötietoja saatetaan luovuttaa kolmannen osapuolen alihankkijoille. Alihankkijat käsittelevät henkilötietoja Novice Oy:n ja alihankkijan kahdenvälisen sopimuksen nojalla. Alihankkijat käsittelevät tietoja tämä tietosuojaselosteen mukaisesti.
Henkilötietojen sijainti
Henkilötiedot sijaitsevat ja niitä käsitellään pääasiassa EU:n sisällä. Joissain tapauksissa henkilötietoja kuitenkin siirretään ja käsitellään EU:n ulkopuolelle. Näitä tapauksia voivat olla esimerkiksi tiettyjen pilvipalveluiden tai muiden sovellusten hyödyntäminen. Tällaisissa tapauksissa Novice Oy kuitenkin huolehtii henkilötietojen suojan riittävästä tasosta ja lainmukaisuudesta.

Henkilötietojen säilytys

Henkilötietoja säilytetään pääasiassa sähköisessä muodossa, ja niihin pääsy on suojattu yleisten käytäntöjen mukaisesti. Pääsy henkilötietoihin on muun muassa suojattu käyttöoikeuksin ja salasanoin.
Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin niiden käyttö tässä tietosuojaselosteessa kuvattuihin tarkoituksiin on laillista ja välttämätöntä. Tämän jälkeen tiedot poistetaan, ellei lainsäädäntö tai jommankumman osapuolen oikeudet tai velvollisuudet edellytä tietoja vielä säilytettävän. Henkilötietojen säilytysaikojen osalta noudatamme näitä pääsääntöjä:

  • Asiakkaita, yhteistyökumppaneita sekä muita sidosryhmiä koskevat henkilötiedot säilytetään asiakassuhteen tai yhteistoiminnan ajan ja sen jälkeen niin pitkään kuin on tarpeen tai kun lainsäädäntö tai jommankumman osapuolen oikeudet tai velvollisuudet edellyttävät, esimerkiksi laskutuksen loppuunsaattamiseksi tai keskeneräisen reklamaation käsittelyn vuoksi.
  • Asiakaspalvelun, muun Novice Oy:n kanssa käydyn vuorovaikutuksen sekä kyselytutkimusten ja kilpailujen yhteydessä kerätyt tiedot säilytetään niin pitkään kuin kyseessä olevan asian hoitamisen kannalta on tarpeen.
  • Työnhakijoiden henkilötiedot, jotka eivät ole tulleet valituiksi poistamme yksittäisen rekrytoinnin osalta, kun jommankumman osapuolen oikeudet tai velvollisuudet eivät enää edellytä tietoja säilytettävän.
  • Poistamme tai anonymisoimme markkinointitarkoituksiin käytetyt tiedot kohtuullisen ajanjakson kuluttua viimeisimmästä yhteydenotosta rekisteröidyn ja Novice Oy:n välillä, jollei lainsäädäntö tai jommankumman osapuolen oikeudet tai velvollisuudet edellytä tietojen säilyttämistä.
  • Mikäli henkilötietojen säilyttämistä ohjaa jokin laki tai asetus tai viranomaisen nimenomainen henkilötietojen käsittelyyn ja säilytysaikaan liittyvä ohjeistus, säilytämme henkilötietoja vähintään kyseisen ajanjakson.

Evästeiden kerääminen

Eväste on palveluntarjoajan web-palvelimen käyttäjän tietokoneelle tallentama tiedosto, käytännössä eväste on pieni nimetön käyttäjäkohtainen tekstitiedosto, joka tallentuu käyttäjän verkkoselaimeen. Palvelin voi myöhemmin lukea evästeen ja näin kyseinen selain voidaan tunnistaa (esim. käyttäjän palatessa aiemmin vierailemalleen sivustolle). Esimerkiksi Novice Oy:n käyttämä ohjelmisto Google Analytics kerää evästetietoja.
Evästeet helpottavat sivustojen käyttöä ja mahdollistavat tiettyjä toiminnallisuuksia, kuten istunnon muistamisen, sivustojen käyttäjäkohtaisen personoinnin ja helpon tunnistautumisen palveluun.
Novice Oy käyttää evästeitä palveluidensa toiminnallisuuden mahdollistamiseen ja kehittämiseen. Evästeiden avulla Novice Oy voi myös kerätä tietoa sivustoillaan vierailevien käyttäjien päätelaitteista ja verkkoselaimesta. Kerättyä tietoa voidaan käyttää analytiikkaan ja markkinoinnin kohdistamiseen. Evästeiden avulla palveluiden käyttö on käyttäjälle helpompaa ja esitetty markkinointi on tarkoituksenmukaisempaa ja kohdistetumpaa.
Voit tietenkin myös estää evästeiden käytön, tällä voi kuitenkin olla haittapuolensa, sillä evästeet ovat teknillinen ratkaisu selaimien ja www-palvelimien yhteyskäytäntöjen toteutuksessa, eivätkä monet internet-sivustot toimi kunnolla ilman evästeitä. Lisätietoja selainkohtaisista käyttöohjeista saa selaimen valmistajan ohjeista.
Voit halutessasi tyhjentää evästehistorian verkkoselaimen asetuksista tai estää niiden kerääntymisen kokonaan.
Käyttämällä Novice Oy:n verkkosivuja, annat suostumuksesi edellä kuvatun kaltaiseen tietojenkäsittelyyn.

Henkilön oikeudet henkilötietoihin

Henkilöllä on oikeus tarkastaa tiedot, joita Novice Oy on henkilöstä kerännyt.
Henkilöllä on oikeus vaatia tietojen korjaamista.
Henkilöllä on oikeus vaatia tietojen poistamista.
Henkilöllä on oikeus kieltää/ peruuttaa suostumus suoramarkkinointiin.
Henkilöllä on oikeus vastustaa käsittelyä.
Henkilöllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä.
Henkilöllä on oikeus siirtää tietoja järjestelmästä toiseen.
Voit toteuttaa oikeutesi esimerkiksi lähettämällä Novice Oy:lle sähköpostia osoitteeseen antti.savola@novice.fi.
Novice Oy:n täytyy ennen oikeuksiesi täytäntöönpanoa kuitenkin varmistua henkilöllisyydestäsi.