Menesty tarjouskilpailuissa

”Hankinnoissa pätevät samat säännöt kuin ihmissuhteissa. Mitä paremmin ymmärrät toista osapuolta, sitä varmemmin yhteistyö onnistuu."

Menestyminen tarjouskilpailuissa on muutakin kuin hyvän tarjouksen tekeminen. Se on kokonaisvaltainen prosessi, jossa keskitytään myös kehittämään ja uudistamaan tarjoajan omia prosesseja, toiminnanohjausjärjestelmiä, toimintatapoja ja yrityskulttuuria. Novice on kumppaninne niin julkisten hankintojen kuin B2B-yritysten tarjouskilpailuissa.

Tottelemme prosessia

Enää ei riitä, että tarjouksentekijä vastaa tilaajan heittämiin kriteereihin ja jää odottamaan voitokasta lopputulosta. Sen sijaan Novice rohkaisee kaikkia tarjouksentekijöitä vaihe vaiheelta viitoitettuun polkuun: ennakoi, suunnittele, kommunikoi, toteuta, seuraa ja arvioi. Tarjouksentekoprosessi on monihyväinen taival, jossa voimme kulkea mukanasi oppaana tai toteuttajana sen mittaisen matkan kuin haluat.

“Enää ei riitä, että tarjouksentekijä vastaa tilaajan heittämiin kriteereihin ja jää odottamaan voitokasta lopputulosta.”

Vahvistamme vuoropuhelua

Onnistunut tarjous perustuu aina avoimuuden ja suhteellisuuden periaatteisiin sekä hyvään taustatutkimukseen ja avoimeen kommunikointiin. Mitä parempaa yhteistyötä haluat ylläpitää, sitä enemmän tulee käydä vuoropuhelua vastapuolen kanssa. Novice on keskusteluissa mukana neutraalina välittäjänä.

Palvelumme tarjouskilpailuissa:

  • Markkinakartoitus ja eri hankintojen julkaisukanavien seuranta
  • Vuoropuhelut tilaajien ja asiantuntijoiden kanssa
  • Tarjouksen laatiminen
  • Lisäkysymysten ja selvityspyyntöjen laatiminen
  • Neuvotteluissa avustaminen