Palvelut

Novice Oy auttaa organisaatioita ja yrityksiä julkisissa tarjouskilpailuissa, hankinnoissa, rahoitushakemuksissa ja toiminnan kehittämisessä. Kaikkien palvelujemme voimanlähteenä toimii tarkkaan laadittu prosessi, joka näyttää tietä suunnitelmalliselle tekemiselle, avoimelle vuoropuhelulle ja uusille luoville ideoille.

Autamme hankkimaan kannattavasti

”Hankinnoissa pätevät samat säännöt kuin ihmissuhteissa. Mitä paremmin ymmärrät toista osapuolta, sitä varmemmin yhteistyö onnistuu.”

Tee vastuullisia hankintoja

Autamme menestymään tarjouskilpailuissa

”Onnistunut tarjous perustuu aina hyvään taustatutkimukseen, erilaiset näkökulmat huomioivaan suunnitteluun ja avoimeen kommunikointiin.”

Menesty tarjouskilpailuissa

Autamme luomaan uutta bisnestä

”Kun oikeat osaajat aloittavat yhdessä jotakin oikeaan aikaan, syntyy suuria asioita.”

Autamme luomaan uutta

Autamme parantamaan prosessia

”Vaikka yksittäiset toimet epäonnistuisivat, prosessi jää. Siinä on valmis selkäranka uuteen alkuun.”

Autamme parantamaan prosessia