Muutoksen moottori

Novice Oy auttaa organisaatioita ja yrityksiä julkisissa tarjouskilpailuissa, hankinnoissa, rahoitushakemuksissa ja toiminnan kehittämisessä. Kaikkien palvelujemme voimanlähteenä toimii tarkkaan laadittu prosessi, joka näyttää tietä suunnitelmalliselle tekemiselle, avoimelle vuoropuhelulle ja uusille luoville ideoille.

Autamme hankkimaan kannattavasti

”Hankinnoissa pätevät samat säännöt kuin ihmissuhteissa. Mitä paremmin ymmärrät toista osapuolta, sitä varmemmin yhteistyö onnistuu.”

Lue lisää

Autamme menestymään tarjouskilpailuissa

”Onnistunut tarjous perustuu aina hyvään taustatutkimukseen, erilaiset näkökulmat huomioivaan suunnitteluun ja avoimeen kommunikointiin.”

Lue lisää

Autamme luomaan uutta bisnestä

”Kun oikeat osaajat aloittavat yhdessä jotakin oikeaan aikaan, syntyy suuria asioita.”

Lue lisää

Autamme parantamaan prosessia

”Vaikka yksittäiset toimet epäonnistuisivat, prosessi jää. Siinä on valmis selkäranka uuteen alkuun.”

Lue lisää

Motivaatiosta yhteistyöhön

Novicen tehtävä on saada oikeat tahot vuoropuheluun keskenään, vahvistamaan toistensa osaamista ja onnistumaan neuvotteluissa yhteisen pöydän ääressä. Autamme ymmärtämään toimintakulttuurien eroja yksityisellä ja julkisella sektorilla sekä tarjoamme käyttöösi laajat osaajaverkostot.

Prosesseista toimintatapoihin

Kehityksen liikkeelle paneva voima on tahtotila. Prosessi auttaa tekemään asiat ymmärrettäviksi, oli kyseessä sitten tavoitteellinen kasvustrategia tai julkinen hankinta. Autamme sinua parantamaan prosessia sekä ajattelemaan ja toimimaan sen mukaan – uudessa paremmassa rytmissä.

Innostajat

Novicen sielussa virtaa yrittäjyyden henki, joka on kulkenut jo usean sukupolven mittaisen matkan. Jokaisella etapilla se on muuntautunut ajan hengen mukaan – ja aina on syntynyt jotakin merkityksellistä.