Tee vastuullisia hankintoja

Hankinnoissa pätevät samat säännöt kuin ihmissuhteissa. Mitä paremmin ymmärrät toista osapuolta, sitä varmemmin yhteistyö onnistuu.

Autamme hankkimaan kannattavasti

Hyvinä aikoina hankitaan ja investoidaan paljon, joten on tärkeää varmistaa, että niin prosessi kuin lopputulos ovat vastuullisia, kestäviä ja kannattavia. Ja kun haasteelliset ajat koittavat, näihin asioihin pitää kiinnittää huomiota vieläkin tarkemmin. Novicen palvelulupaus on nostaa kuntapäättäjien, poliitikkojen ja yritysten hankintaosaaminen tasolle, josta sekä talous että yhteiskunta kiittävät.

“On ollut hienoa huomata, kuinka luottamus keskustelukumppaneiden välille voi syntyä haastavissakin tilanteissa.”

Tottelemme prosessia

Enää ei riitä, että mietitään kriteerit, heitetään ne maailmalle ja odotellaan, että tulee hyvät tarjoukset. Sen sijaan Novice rohkaisee kaikkia hankintayksiköitä vaihe vaiheelta viitoitettuun polkuun: ennakoi, suunnittele, kommunikoi, toteuta ja kilpailuta, seuraa ja arvioi. Hankintaprosessi on monihyväinen taival, jossa voimme kulkea mukanasi oppaana tai toteuttajana sen mittaisen matkan kuin haluat.

Vahvistamme vuoropuhelua

Onnistunut hankinta perustuu aina yhdenvertaisuuden, avoimuuden, syrjimättömyyden ja suhteellisuuden periaatteisiin sekä hyvään taustatutkimukseen ja avoimeen kommunikointiin. Mitä parempaa yhteistyötä haluat ylläpitää, sitä enemmän tulee käydä vuoropuhelua vastapuolen kanssa. Novice on keskusteluissa mukana neutraalina välittäjänä.

Palvelumme hankintaprosesseissa:

  • Markkinakartoitus
  • Vuoropuhelut tarjoajien ja asiantuntijoiden kanssa, tietopyynnöt
  • Neuvotteluissa avustaminen
  • Tarjouspyynnön laatiminen
  • Tarjousten vastaanotto ja vertailu
  • Tarjoajan tai tarjoajien valinta ja yhteydet
  • Hankintapäätöksen laatiminen
  • Sopimuskauden seuranta niin hankintayksikön, palveluntarjoajan kuin mahdollisen loppukäyttäjän osalta
  • Alihankintasuhteiden ylläpito
  • Luennot ja koulutukset julkisista hankinnoista