Autamme parantamaan prosessia

Vaikka yksittäiset toimet epäonnistuisivat, prosessi jää. Siinä on valmis selkäranka uuteen alkuun.

Prosessit ovat Novicelle toiminnan lähtökohta, joka sisältää paljon konkreettisia tekoja. Novicen henkeen kuuluu edetä asioissa järjestelmällisesti, sillä kun prosessiin voi luottaa, matkan varrella ehtii nähdä ja luoda paljon. Prosessiasiantuntijoina autamme yrityksiä ja organisaatioita löytämään itselleen parhaan kaavan toimia ja menestyä omassa toiminnassaan.

Mitä vaativampi työ on, sitä tärkeämpää on saada projekti virtaamaan hyvässä järjestyksessä.

Mallia pelastusviranomaisilta

Mitä vaativampi työ on, sitä tärkeämpää on saada projekti virtaamaan hyvässä järjestyksessä. Prosessin on vain oltava kunnossa, kun halutaan menestyä tarjouskilpailussa, edistyä hankinnoissa, hankkia rahoitusta tai saada kehitettyä toiminnanohjausjärjestelmiä, toimintatapoja tai yrityskulttuuria. Prosessien on oltava kunnossa, jotta organisaatiossa oikeat ihmiset tekevät oikeita asioita.

Vaikka kaikki muu epäonnistuisi, prosessit, toimintatavat ja toimintakulttuuri jäävät. Siitä esimerkkiä näyttävät pelastusviranomaiset, jotka pystyvät kriisinkin keskellä työskentelemään tuloksekkaasti yhdessä kaikkialla maailmassa jopa ilman yhteistä kieltä – yhtenäisen ja tarkkaan laaditun prosessin ansiosta tietenkin.

Vastuullisuutta ja verkostoja

Maailma on täynnä prosesseja ja toiminnanohjausjärjestelmiä sekä toimintatapoja. Me autamme teitä löytämään niistä parhaan mahdollisen. Laaja kumppani- ja yhteistyöverkostomme Suomessa ja maailmalla mahdollistaa teille oikean tuen. Novice itse toimii YK:n periaatteiden, Maailman kauppajärjestön asetusten, EU-direktiivien, ESPD-lomakkeen sekä hankintalain perusperiaatteiden mukaisesti.

Palvelumme prosessin kehittämisessä:

  • Toimintatapojen, toiminnan ohjauksen ja johtamisen sekä yrityskulttuurin kartoittaminen
  • Soveltuvan prosessin laatiminen
  • Uuden prosessin käyttöönotossa tukeminen
  • Seuranta ja arviointi