Novice on valittu ELY-keskuksen kehittämispalveluiden palveluntarjoajaksi!

ELY-keskusten tarjoamat yritysten kehittämispalvelut ovat työ- ja elinkeinoministeriön johdolla kehitettyjä, pk-yritysten tarpeisiin luotuja palveluja, joilla tuetaan yritysten uudistumista, kasvua, kehittymistä, työllistämistä sekä innovaatioiden kaupallistamista. Palveluilla myös autetaan pk-yrityksiä varautumaan toimintaympäristöstä tai yrityksen sisäisistä tekijöistä johtuviin muutos- ja murrostilanteisiin. Yritysten kehittämispalvelut antavat pk-yrityksille hyvät eväät eteenpäin.

Yritysten liiketoiminnan ja taloudellisen tilanteen strategisen suunnittelun rooli on viime aikoina kasvanut merkittävästi ja samalla kyvykkyys uudistumiseen on vahvistunut. Novice on päässyt auttamaan lukuisia yrityksiä kasvun, kansainvälistymisen sekä innovaatioiden strategisessa suunnittelussa ja näiden kokonaisuuksien kehitystä tukemaan Novice on valittu ELY-keskuksen kehittämispalveluiden palveluntarjoajaksi puitesopimuskaudelle 2021-2022. Yritysten on mahdollista saada Novicelta kehittämispalveluita analyysiin, kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä innovaatioiden kaupallistamiseen. Analyysi palvelun hinnasta 80 % maksaa ELY-keskus ja 20 % yritys. Konsultointi-palvelun hinnasta 75 % maksaa ELY-keskus ja 25 % yritys.  ELY-keskuksen sivuilta löydät tarkemmat tiedot, kuinka voit hakea kyseisiä palveluita yrityksellesi. ELY-keskuksen sivut: Yritysten kehittämispalvelut ja Näin haet palveluihin.

  • Analyysissa kartoitetaan kokonaisvaltaisesti yrityksesi liiketoiminnan nykytila ja kirkastetaan sen kilpailuedut. Saat yrityksellesi konkreettisen kehittämissuunnitelman, jossa määritellään tavoitteet, kehittämiskohteet ja tarvittavat toimenpiteet 2–3 vuodeksi eteenpäin. Analyysin jälkeen yrityksesi voi hyödyntää ELY-keskuksen Konsultointi-palveluita tai muita yrityspalveluita. Analyysipalvelu on tarkoitettu toimintansa vakiinnuttaneille pk-yrityksille, jotka haluavat kehittyä suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti. Yritys voi olla esimerkiksi hakemassa kasvua kotimaassa tai kansainvälisesti, tehostamassa toimintaansa tai suunnittelemassa omistajanvaihdosta. Analyysin kesto on tavallisesti yhden päivän ja palvelun hinta on 1300 € + alv 24 %/pvä, josta yrityksen osuus on 260 € + alv 24 %/pvä ja ELY-keskuksen osuus 1040 € + alv 24 %/pvä. Joissain tapauksissa palvelu voidaan myöntää kahdeksi päiväksi.

  • Kasvun ja kansainvälistymisen konsultoinnissa saat käsityksen yrityksesi liiketoiminnan strategisesta kokonaistilanteesta ja suunnitelman, miten kasvu, kansainvälistyminen tai muutos toteutetaan kannattavasti ja hallitusti. Myös talouden strategiseen suunnitteluun ja ennakointiin perehdytään kattavasti. Yrityksesi tarpeista riippuen on mahdollista myös tehdä esimerkiksi konkreettinen kasvu- tai kansainvälistymisstrategia tai taloussuunnitelma. Kasvun ja kansainvälistymisen palvelu sopii toimintansa vakiinnuttaneille pk-yrityksille, joilla on edellytykset kannattavaan toimintaan ja jotka haluavat kasvaa, kansainvälistyä tai uudistua. Konsultoinnin kesto on 2–5 päivää kerrallaan ja palvelun hinta on 1300 € + alv 24 %/pvä, josta yrityksen osuus on 325 € + alv 24 %/pvä ja ELY-keskuksen osuus 975 € + alv 24 %/pvä. Konsultointia voi saada korkeintaan 15 päivää kolmen vuoden aikana.

  • Innovaatioiden kaupallistamisen konsultoinnissa muutetaan innovaatio menestyväksi liiketoiminnaksi. Selvitämme yhdessä esimerkiksi innovaation suojaamista, IPR-strategiaa tai patentointia ja kehitämme sen markkinakelpoisuutta. Konsultoinnissa voidaan myös uudistaa nykyistä tuotetta tai palvelua muuttuneeseen toimintaympäristöön tai markkinatilanteeseen sopivammaksi. Innovaatioiden kaupallistamisen konsultointipalvelu sopii pk-yrityksille, jotka hakevat innovatiivisella tuotteella tai palvelulla kasvua kotimaassa tai kansainvälisesti. Yritys voi olla toimintansa vakiinnuttanut tai vasta käynnistänyt, ja sillä on edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan. Konsultoinnin kesto on 2–5 päivää kerrallaan ja palvelun hinta on 1300 € + alv 24 %/pvä, josta yrityksen osuus on 325 € + alv 24 %/pvä ja ELY-keskuksen osuus 975 € + alv 24 %/pvä. Konsultointia voi saada korkeintaan 15 päivää kolmen vuoden aikana.

Ota yhteyttä Novicen Anttiin, niin jutellaan lisää!