Markkinavuoropuheluita Järviseudulla

Julkiset hankinnat puhuttavat paljon ja törmään aiheeseen lähes päivittäin eri yhteyksissä. Aihe on myös ajankohtainen Etelä-Pohjanmaalla, Järviseudun kunnissa.

Julkisia tavara- ja palveluhankintoja tehdään Suomessa vuosittain noin 35 miljardin euron edestä. Hankintalain mukaan hankinnat on pyrittävä järjestämään siten, että myös pienet ja keskisuuret yritykset ja muut yhteisöt pääsevät osallistumaan tarjouskilpailuihin, esimerkiksi jakamalla hankinnat osiin (Huom! Hankintojen jakaminen osiin on eri asia kuin hankintojen pilkkominen – kirjoitan tästä aiheesta lisää tulevissa blogikirjoituksissani hieman myöhemmin). Yritysten kanssa keskusteltaessa nousee esille, että julkiset hankinnat ja tarjouskilpailuasiat koetaan usein vieraaksi ja hankalaksi. Alueiden elinvoimaisuuden kannalta on tärkeä saada myös omat yrityksemme osallistumaan julkisiin tarjouskilpailuihin, ympäri Suomea tai vaikka ympäri Eurooppaa. Toistuvat kysymykset ovat hyvin usein, että voivatko kunnat vaikuttaa siihen, että mahdollisimman paljon ostettaisiin oman alueen yritysten palveluita ja tuotteita sekä priorisoidaanko vain suuria kokonaisuuksia vai voisiko hankinnan jakaa pienempiin osiin? Kilpailutuksen perusteista ja hankintojen perusperiaatteista tarvitaan selkeästi lisää tietoa ja koulutusta sekä enemmän avointa keskustelua, verkostoitumista ja yhteistyön syventämistä.

Tapasin viimevuoden syksyllä Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy:n projektipäällikön, Viivi Korkiatuvan, joka vetää Elinvoimaa kuntiin -hanketta. Olimme molemmat havainneet, että yritykset toivoivat, että kunnat tiedottaisivat tulevista hankinnoista hyvissä ajoin, säännöllisesti ja kilpailutus olisi mahdollisimman avointa. Tähän toiveeseen halusimme vastata yhdessä, järjestämällä kokeiluna markkinavuoropuhelutilaisuuksia Järviseudun alueella. Markkinavuoropuhelut ovat keskustelutilaisuuksia meneillään olevien hankintojen toteuttamisesta, tulevista hankinnoista ja mahdollisista tulevista hankintatarpeista. Tilaisuuksien tarkoituksena oli jakaa tietoa sekä edistää ja tukea vuoropuhelua yrittäjien ja kunnan välille. Tämä kokeilu koettiin hyväksi uudeksi avaukseksi kuntien ja yrityskentän välille. Kokeilun tavoitteena oli tehdä markkinavuoropuhelusta käytäntö ja kaikissa kokeilussa mukana olleissa kunnissa todettiin, että markkinavuoropuheluita tullaan pitämään myös jatkossa.

Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy & Viivi Korkiatupa toteuttivat tilaisuudet ja vastasivat järjestelyistä sekä viestinnästä. Novice Oy ja allekirjoittanut ohjeistivat ja sparrasivat tilaisuuksiin kokeilussa mukana olleet kuntajohtajat/viranhaltijat sekä kuntien yrittäjäyhdistysten puheenjohtajat. Koin saavani todella hyvän tuen Viiviltä ja koko Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy:n henkilökunnalta, alueiden yrittäjäyhdityksiltä sekä kuntien ja kaupunkien viranhaltijoilta. Vastaanotto oli kaikenkaikkiaan positiivista ja osallistujat viestittivät markkinavuoropuhelutilaisuuksien olevan hyödyllisiä ja tarpeellisiä ja tästä toimenpiteestä koettiin oikeasti olevan hyötyä kuntien ja yritysten välisessä vuoropuhelun lisäämisessä. Yhteistyö Viivin kanssa oli erittäin sujuvaa ja hyväntuulista. Timanttista asiakaspalvelua – suosittelen!

-Antti