Motivaatioluennot sekä strategia- ja valmennuspäivät

VALMISTA ITSESI MUUTOKSEEN

Novicea ajaa eteenpäin yhteistyön palo. Me haluamme avata uusia yhteyksiä ja kannustaa asiakkaitamme löytämään oman potentiaalinsa, toimimaan enemmän yhdessä kuin yksin sekä synnyttämään uusia ajatuksia, kestävämpiä ratkaisuja ja parempia toteutuksia yhteistyön ja ymmärryksen keinoin.

Motivoitunut työntekijä ja myös toimitusjohtaja ovat korvaamattoman arvokkaita koko työyhteisölle. Hyvä puhuja pystyy heittäytymään kuulijansa kanssa samalle aaltopituudelle sekä innostamaan ja motivoimaan. Hyvällä puhujalla sekä motivoivalla tarinalla on mahdollista saada yksilö kasvamaan parhaaksi versioksi omasta itsestään.

Palvelut

  • Motivaatioluennot
  • Strategiapäivät
  • Valmennuspäivät
Motivoitunut työntekijä ja myös toimitusjohtaja ovat korvaamattoman arvokkaita koko työyhteisölle.

Motivoivalla luennolla saadaan koko organisaatio samalle aaltopituudelle sekä työstämään yhteistä strategiaa eteenpäin.

Strategian jalkauttamisessa sekä eteenpäinviemisessä Novice on myös partnerisi.

Saat motivaatioluennon, jossa puhutaan työelämästä, elämästä ja elämisestä niillä sanoilla, jotka jokainen voi kokea omakseen. Novice Oy tarjoaa koulutusta sekä valmentamista ja jos organisaatiosi tai vaikkapa asiakkaasi haluavat tulla parhaaksi versioksi itsestään, niin Novice Oy on teidän partneri.

Novice Oy:n motivaatiovalmennusten lähtökohtana on ennenkaikkea innostava ja inspiroiva valmentaja ja puhuja. Valmennusten sisällön keskeisenä teemana on käydä läpi ennakkokäsityksiämme sekä suhtautumistapojamme ja niiden vaikutuksia itseemme ja ympäristöömme.